Energia odnawialna

w Gminie Ruda-Huta

Zaloguj się

Podpisana umowa z wykonawcą - dostawa i montaż kotłów na biomasę

Gmina Ruda-Huta podpisała 22 sierpnia 2018 r. umowę z firmą Instalko Ryszard Bałka z Łaszczowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym i tym samym została Wykonawcą zadania pn.: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Ruda-Huta”.

Trwają prace montażowe instalacji solarnych na terenie gminy

Trwają prace montażowe instalacji solarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – Etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Podpisana umowa z wykonawcą - dostawa i montaż instalacji solarnych

Gmina Ruda-Huta podpisała 2 lipca 2018 r. umowę z firmą Sanito Sp. z o. o. z Warszawy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym i tym samym została Wykonawcą zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Ruda-Huta”.