Energia odnawialna

w Gminie Ruda-Huta

Zaloguj się

Podpisana umowa z wykonawcą - dostawa i montaż instalacji solarnych

Gmina Ruda-Huta podpisała 2 lipca 2018 r. umowę z firmą Sanito Sp. z o. o. z Warszawy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym i tym samym została Wykonawcą zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Ruda-Huta”.