Energia odnawialna

w Gminie Ruda-Huta

Zaloguj się

Energia z biomasy

Biomasą określana jest masa materii zawartej w organizmach roślinnych i zwierzęcych czyli wszelka występująca na Ziemi materia organiczna, poza tą, która wydobywana jest w kopalniach.

Energetyczne użytkowanie biomasy rozpoczęło się ponad milion lat temu od momentu gdy człowiek ujarzmił ogień. Początkowo źródłem ognia były zjawiska przyrody, tj. pioruny i wywoływane przez nie pożary lasów. W ten sposób zdobyty ogień był podtrzymywany. Kolejnym krokiem milowym w wykorzystywaniu biomasy było zdobycie przez człowieka umiejętności rozniecania ognia. Drewno na ponad milion lat stało się podstawowym materiałem energetycznym wykorzystywanym przez człowieka. Od czasów Rewolucji Przemysłowej w II połowie XVIII wieku zaczęło ono być wypierane przez węgiel kamienny. Po pierwszym kryzysie energetycznym z lat 70-tych nastąpiło ponowne zainteresowanie biomasą, spowodowane m.in. wzrostem cen i niepewnością dostaw paliw kopalnych. Do rozwoju energetyki biomasy przyczyniły się także coraz ostrzejsze normy ochrony środowiska.


Pozyskiwana jest poprzez spalanie biomasy roślinnej np. drzewo, odpady z tartaków, słoma; fermentację alkoholową trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału organicznego poddającego się takiej fermentacji. Wynikiem takiej fermentacji jest uzyskanie biogazu, metanolu, etanolu, która mogą służyć jako paliwo. Energię pochodzącą z biomasy uzyskuje się również poprzez zagazowanie- gaz generatorowy powstały w wyniku zgazowania biomasy jest spalany w kotle lub bezpośrednio napędza turbinę gazową bądź silnik spalinowy. Energia pozyskiwana z biomasy jest bardzo przyjazna środowisku.

W Polsce z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ok. 10 ton biomasy, co stanowi równowartość ok. 5 ton węgla kamiennego. Podczas jej spalania wydzielana jest bardzo mała ilość substancji szkodliwych. Powstający gaz cieplarniany dwutlenek węgla jest asymilowany przez rośliny wzrastające na polach, czyli jego ilość w atmosferze nie zwiększa się. Zawartość popiołów przy spalaniu wynosi ok. 1% spalanej masy. Zaletą jest także łatwy dostęp do surowców używanych do produkcji energii. Jest to przede wszystkim drzewo, ale także wodorosty, odchody zwierzęce, słoma, osady ściekowe, odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny, oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.

*Źródło:

Grażyna Jastrzębska, Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, cz. 1, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 2007, rozdział 4, str 58-64.

http://www.reo.pl/biomasa---podstawowe-informacje

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii

http://www.soldar.pl/wiedza/odnawialne-zrodla-energii/

http://www.wrp.pl/logika-rolnika

http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=201