Energia odnawialna

w Gminie Ruda-Huta

Zaloguj się

Energia słoneczna

Nie jesteśmy w stanie stwierdzić jak wiele zawdzięczamy Słońcu i energii, którą dostarcza nam od 5 miliardów lat. Pomyślmy o tym, że bez słońca nie byłoby zielonych roślin. Chlorofil, zielony barwnik roślin, pochłania energię słoneczną   i gromadzi ją głównie w postaci glukozy. Ten prosty cukier jest podstawowym budulcem złożonych węglowodanów i paliwem, które dostarcza energii organizmom zwierząt i człowieka. Światło słoneczne tworzy środowisko niezbędne do naszego istnienia umożliwiając roślinom produkowanie tlenu, a także reguluje temperaturę i wilgotność na poziomie odpowiednim do rozwoju życia. Jest to podstawowe, niewyczerpalne i czyste źródło energii odnawialnej. Energia słoneczna, to dla Ziemi pierwotne źródło energii, a wszystkie inne źródła są tylko jej pochodnymi.

Słońce, jest olbrzymią, obracającą się kulą rozgrzanego gazu. Podczas zachodzącej tam nieustannie przemiany wodoru w hel uwalniają się olbrzymie ilości energii.  Ma to miejsce w jądrze, którego temperatura sięga 15 milionów °C. Wytworzona tam energia wędruje ku powierzchni gwiazdy, i tam zostaje wypromieniowana w przestrzeń, gdzie temperatura wynosi tu 5.500°C. Do pozyskiwania ciepła wykorzystuje się kolektory słoneczne, zarówno płaskie jak i rurowo-próżniowe, wykorzystują ponad połowę całkowitego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi.  Pozwalają one na podgrzewanie wody w budynkach, wspomaganie systemu ogrzewania. Kolektory słoneczne są wydajne pod warunkiem, że otrzymają wystarczająca ilość energii słonecznej, urządzenia te sprawnie pracujące również zimą. Energią wyprodukowaną przez urządzenie podczas dnia trzeba magazynować w specjalnych zasobnikach. Kolektory słoneczne mają zastosowanie w domach jednorodzinnych, ale także służą do ogrzewania wody w domach wielorodzinnych i w dzielnicach. Słońce ogrzewa umieszczony w kolektorze absorber, który pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia je w ciepło. Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy może to być woda lub płyn niezamarzający, który przepływa przez kolektor. Ogrzany płyn przepływa do zasobnika. Tam oddaje ciepło ogrzewanej wodzie użytkowej, znajdującej się w zasobniku, i ochłodzony wpływa z powrotem do kolektora.

W Europie urządzenia wykorzystujące energię słoneczną są wykorzystywane z powodzeniem już od wielu lat i mają coraz większy udział  w bilansach energetycznych tych państw. Zwłaszcza w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, a nawet w krajach skandynawskich. Energie słoneczną uzyskujemy także dzięki ogniwu fotowoltaicznemu. Jest  to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.  Ogniwa takie przemieniają w energię nie tylko bezpośrednie promieniowanie słońca, lecz także promieniowanie rozproszone czyli przy zachmurzeniu.

Fotowoltaika jest obecnie najdroższą technologią uzyskiwania energii elektrycznej w porównaniu z pozostałymi odnawialnymi źródłami energii. Energia pozyskiwana z promieni słonecznych, ma dotychczas największe zastosowanie. Ma szerokie zastosowanie w rolnictwie, wykorzystywana jest do suszenia ziaren, nasion, tytoniu, ziół. Za jej pośrednictwem ogrzewane są mieszkania, domy, dzielnice i coraz częściej miasta. Służy także do podgrzewania wody w gospodarstwach domowych i rolnych. Dzięki promieniom słonecznym zasilane są lampy drogowe, oraz sygnalizacje świetlne. Małe baterie słoneczne zasilają kalkulatory, zegarki, zabawki, radia, przenośne telewizory. Wykorzystywanie energii słonecznej nie zanieczyszcza środowiska i  jest ona  powszechnie dostępna.

 

*Źródło:

Grażyna Jastrzębska, Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, cz. 1, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 2007, rozdział 6, str 76, 91

http://www.reo.pl/energetyka-sloneczna---podstawowe-informacje

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii

http://www.soldar.pl/wiedza/odnawialne-zrodla-energii/

http://www.soldar.pl/wiedza/energia-sloneczna/

http://www.soldar.pl/wiedza/fotowoltaika/