Energia odnawialna

w Gminie Ruda-Huta

Zaloguj się

Podpisana umowa z wykonawcą - dostawa i montaż kotłów na biomasę

Gmina Ruda-Huta podpisała 22 sierpnia 2018 r. umowę z firmą Instalko Ryszard Bałka z Łaszczowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym i tym samym została Wykonawcą zadania pn.: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Ruda-Huta”.