Energia odnawialna

w Gminie Ruda-Huta

Zaloguj się

Uruchomienie pierwszych pomp ciepła

Uruchomienie pierwszych pomp ciepła nastąpiło 29.08.2014r. Tego dnia zaczęły funkcjonować trzy z sześciu pomp ciepła, które miały być zamontowane na terenie Gminy Ruda-Huta w celu ogrzewania budynków.

 

 Warto przypomnieć, że Gmina na zakup i montaż tych urządzeń przeznaczyła jedynie 150 tys. zł, reszta funduszy czyli ponad 840 tys. zł została pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach projektu "Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta".

 Od 29.08.2014 jest możliwość ogrzewania Urzędu Gminy w Rudzie-Hucie, budynku Administracyjno- Handlowego przy ul. Targowej 6 w Rudzie-Hucie oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Niepodległości 36. Prace nad montażem i uruchomieniem pomp ciepła przebiegły w dwóch etapach. Pierwsza faza prac dotyczyła wyżej wymienionych budynków. Z dniem 14.07.2014 roku Gmina Ruda-Huta przedstawiła Staroście Chełmskiemu projekt robót geologicznych. Projekt został zaakceptowany. Gmina Ruda-Huta uzyskała pozwolenia na realizację robót budowlanych dla Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz budynku Urzędu Gminy z dniem 12.08.2014 roku, dla budynku Administracyjno- Handlowego pozwolenia zostały przyznane 13.08.2014 roku. Wszystkie prace przebiegły bez problemów. Zakończenie robót budowlanych dla tego etapu nastąpiło 28.08.2014r. Odbiór robót odbył się 15.09.2014r.