Energia odnawialna

w Gminie Ruda-Huta

Zaloguj się

Uruchomienie kolejnych pomp ciepła

 

Dnia 29 sierpnia 2014 roku zostały uruchomione pierwsze trzy z sześciu pomp ciepła na terenie Gminy Ruda-Huta. Kolejne trzy zostały wprowadzone w ruch dnia 31 października 2014 roku. Od tego dnia trzy kolejne budynki są ogrzewane dzięki energii geotermalnej za pomocą pomp ciepła, są to: Dom Kultury w Rudzie-Kolonii, Dom Kultury w Żalinie oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce.

 

 Celem zakupu i montażu pomp ciepła jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w Gminie Ruda-Huta o prawie 109 594kg rocznie, co w rzeczywistości skutkuje czystszym powietrzem, którym oddychają mieszkańcy Gminy.Montaż pomp ciepła w wyżej wymienionych budynkach był drugim etapem prac. Faza ta rozpoczęła się 5.08.2014r, kiedy gmina Ruda-huta przedłożyła Staroście Chełmskiemu projekt robót geologicznych dla trzech budynków. Pierwsze pozwolenia na realizację robót budowlanych uzyskano 12.08.2014 dla Budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Rudzie-Hucie, kolejne pozwolenie Gmina Ruda-Huta otrzymała od Starosty dnia 27.08.2014r dla Domu Kultury w Żalinie. Ostatnie pozytywne rozpatrzenie projektu nastąpiło 28.08.2014r, które dotyczyło Domu Kultury w Rudzie-Kolonii. Prace tak jak podczas pierwszego etapu przebiegły bez problemów i zostały ukończone 31.10.2014r. Roboty budowlane zostały odebrane 19.11.2014r.

 Dzięki projektowi "Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta" została wprowadzona nowoczesna technologia wykorzystująca energię geotermalną do ogrzewania budynków użużyteczności publicznej w gminie Ruda-Huta. Kolejnym pozytywnym efektem tego projektu jest obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych w i budynkach użyteczności publicznej w gminie Ruda-Huta oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Ruda-Huta