Energia odnawialna

w Gminie Ruda-Huta

Zaloguj się

Podpisana umowa z wykonawcą - dostawa i montaż instalacji solarnych

Gmina Ruda-Huta podpisała 2 lipca 2018 r. umowę z firmą Sanito Sp. z o. o. z Warszawy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym i tym samym została Wykonawcą zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Ruda-Huta”.

Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – Etap II

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowa) na budynkach mieszkańców gminy Ruda-Huta (związane z budynkiem mieszkalnym i wolnostojące): łącznie 207 zestawy (526 paneli) o mocy 0,6838 MW. Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie korzystać ponad 700 osób. Ponadto w ramach projektu zostaną zainstalowane 53 kotły opalane biomasą (pelet) w tym 26 kotłów na biomasę o mocy 15 kW oraz 27 kotłów na biomasę o mocy 25kW. Łączna moc kotłów to 1,065 MW.

Czytaj więcej...

Uruchomienie kolejnych pomp ciepła

 

Dnia 29 sierpnia 2014 roku zostały uruchomione pierwsze trzy z sześciu pomp ciepła na terenie Gminy Ruda-Huta. Kolejne trzy zostały wprowadzone w ruch dnia 31 października 2014 roku. Od tego dnia trzy kolejne budynki są ogrzewane dzięki energii geotermalnej za pomocą pomp ciepła, są to: Dom Kultury w Rudzie-Kolonii, Dom Kultury w Żalinie oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce.

 

Czytaj więcej...