Zachowania proekologiczne o zasięgu lokalnym

Gmina Ruda-Huta jest bardzo zaangażowana w działania proekologiczne. Poniżej przedstawione są  przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska: